Month: Жилээр

МӨНГӨ уранхай халаас, тасархай товчинд дургүй…

~МӨНГӨ уранхай халаас, тасархай товчинд дургүй…~ Эртний ухаантнууд олсон мөнгөө бүтэн жил хадгалах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг бөгөөд ингэснээр таны энергэд дассан мөнгөнүүд нь бусад мөнгөө дууддаг аж. Хөршдөө талх, …