Month: Жилээр

Нисэхийн аюулгүй тойрог хүртэл ГЭРЭЛТ ГУДАМЖ байгуулав

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2016-2019 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд 4-6 метрийн өндөртэй том оврын нарс модыг нийт 54 байршилд 7225 нарс, 1482 гацуур модыг тарьсан. Эдгээрээс …